Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương

Địa chỉ:Số 113 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0220.3840.164 – 0220.3848.382
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Khu 3 - Thị trấn Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương
  • 0220.3763.225
  • Phố Phúc Lâm - Thị trấn Kinh Môn - Kinh Môn - Hải Dương
  • 0904.625.378
cdscv