Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Hải Dương

Image
Phùng Thắng
Năm sinh: 1971
Quê quán: Hùng Sơn, Thanh Miện, Hải DươngPhó Chánh án TAND thành phố Hải Dương

Image
Phạm Thị Khánh Thiện
Năm sinh: 1973
Quê quán: Đại Đồng, Tứ Kỳ, Hải DươngChánh án TAND thành phố Chí Linh

Image
Nguyễn Thị Dung
Năm sinh: 1967
Quê quán: Văn An, Chí Linh, Hải DươngPhó Chánh án TAND thành phố Chí Linh

Image
Nguyễn Văn Quyết
Năm sinh: 1975
Quê quán: Lê Lợi, Chí Linh, Hải DươngPhó Chánh án TAND thành phố Chí Linh

Image
Nguyễn Ngọc Hà
Năm sinh: 1982
Quê quán: Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, tỉnh Hải DươngChánh án TAND thị xã Kinh Môn

Image
Bùi Thế Hưng
Năm sinh: 1974
Quê quán: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải DươngPhó Chánh án TAND Thị xã Kinh Môn

Image
Nguyễn Thị Hiền
Năm sinh: 1975
Quê quán: Minh Tân, Kinh Môn, Hải DươngChánh án TAND huyện Cẩm Giàng

Image
Nguyễn Thiện Phán
Năm sinh: 1968
Quê quán: Nhật Tân, Gia Lộc, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Cẩm Giàng

Image
Phạm Thị Đào
Năm sinh: 1981
Quê quán: Gia Hòa, Gia Lộc, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Cẩm Giàng

Image
Đoàn Thị Thúy
Năm sinh: 1974
Quê quán: Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải DươngChánh án TAND huyện Nam Sách

Image
Trịnh Cẩm Vân
Năm sinh: 1975
Quê quán: Nghĩa Hưng, Gia Lộc, Hải DươngChánh án TAND huyện Thanh Hà

Image
Đỗ Trường Giang
Năm sinh: 1974
Quê quán: Đồng Quang, Gia Lộc, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Thanh Hà

Image
Nguyễn Thị Thu Hoài
Năm sinh: 1974
Quê quán: Thanh Khê, Thanh Hà, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Thanh Hà

Image
Mạc Duy Phu
Năm sinh: 1975
Quê quán: An Phụ, Kinh Môn, Hải DươngChánh án TAND huyện Thanh Miện

Image
Lại Anh Vân
Năm sinh: 1978
Quê quán: Đông Vinh, Đông Hưng, Thái BìnhChánh án TAND huyện Bình Giang

Image
Nguyễn Thị Quyên
Năm sinh: 1974
Quê quán: Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải DươngChánh án TAND huyện Kim Thành

Image
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Năm sinh: 1971
Quê quán: Long Xuyên, Kinh Môn, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Kim Thành

Image
Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1981
Quê quán: Việt Hưng, Kim Thành, Hải DươngChánh án TAND huyện Gia Lộc

Image
Đỗ Thị Thanh Giang
Năm sinh: 1972
Quê quán: Thái Học, Bình Giang, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Gia Lộc

Image
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Năm sinh: 1981
Quê quán: Hợp Tiến, Nam Sách, Hải DươngChánh án TAND huyện Ninh Giang

Image
Nguyễn Quốc Quân
Năm sinh: 1975
Quê quán: Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Ninh Giang

Image
Bùi Quý Long
Năm sinh: 1976
Quê quán: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải DươngChánh án TAND huyện Tứ Kỳ

Image
Đàm Nhân Trác
Năm sinh: 1973
Quê quán: Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Tứ Kỳ

Image
Đoàn Thị Hương Nhu
Năm sinh: 1980
Quê quán: Nhật Tân, Gia Lộc, Hải DươngPhó Chánh án TAND huyện Tứ Kỳ

Image
Nguyễn Văn Quân
Năm sinh: 1979
Quê quán: Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dươngcdscv