Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy - Chánh án TAND tỉnh Hải Dương

Image
Mạc Minh Quang
Năm sinh: 1966
Quê quán: Đồng Lạc, Chí Linh, Hải DươngPhó Chánh án TAND tỉnh Hải Dương

Image
Nguyễn Văn Chất
Năm sinh: 1964
Quê quán: Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải DươngPhó Chánh án TAND tỉnh Hải Dương

Image
Nguyễn Hải Bằng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà NamPhó Chánh án TAND tỉnh Hải Dương

Image
Bùi Đăng Huy
Năm sinh: 1967
Quê quán: Văn Hội, Ninh Giang, Hải DươngPhó Chánh tòa Tòa Hình sự

Image
Vũ Thị Yển
Năm sinh: 1981
Quê quán: Phú Thứ, Kinh Môn, Hải DươngCHÁNH TÒA TÒA HÀNH CHÍNH

Image
Phạm Thị Mai Hoa
Năm sinh: 1969
Quê quán: Thanh Miện, Hải DươngPhó Chánh tòa Tòa Hành chính

Image
Vũ Thanh Tuấn
Năm sinh: 1981
Quê quán: Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải DươngChánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên

Image
Nguyễn Thị Thu Hiền
Năm sinh: 1971
Quê quán: Thanh Bình, Thanh Hà, Hải DươngPhó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên

Image
Nguyễn Minh Tân
Năm sinh: 1977
Quê quán: Thất Hùng, Kinh Môn, Hải DươngTrưởng phòng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án

Image
Đào Thị Đào
Năm sinh: 1982
Quê quán: Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải DươngTrưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng

Image
Hà Anh Đông
Năm sinh: 1978
Quê quán: Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải DươngPhó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng

Image
Đinh Thị Lanh
Năm sinh: 1969
Quê quán: Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải DươngPhó Chánh Văn phòng

Image
Phạm Thành Hưng
Năm sinh: 1976
Quê quán: Bình Xuyên, Bình Giang, Hải DươngPhó Chánh văn phòng

Image
Bùi Ngọc Khuyến
Năm sinh: 1977
Quê quán: Thái Học, Bình Giang, Hải DươngPhó Chánh tòa Tòa Dân sự

Image
Trần Hữu Hiệu
Năm sinh: 1981
Quê quán: Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương