Skip to main content

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại thị xã Kinh Môn năm 2020

(17/11/2020 16:01)

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-HĐPHLN ngày 07/02/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Hội đồng), sáng ngày 17/11/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, Đoàn kiểm tra gồm có: Đồng chí Chu Văn Tập - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng và là Trưởng đoàn cùng các đồng chí là đại diện thành viên và tổ giúp việc của Hội đồng đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng thị xã Kinh Môn.

image

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo và toàn thể Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán của các cơ quan tiến hành tố tụng thị xã Kinh Môn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chu Văn Tập - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, văn phòng đại diện của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hải Dương đặt tại địa bàn trong công tác trợ giúp pháp lý; chất lượng tham gia tố tụng của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao.

Về phía Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn đã thực hiện tốt việc giải thích, hướng dẫn cho đối tượng được trợ giúp pháp lý về quyền được trợ giúp pháp lý và thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; thực hiện thông báo kịp thời, thông tin về trợ giúp pháp lý cho trung tâm để cử người tham gia tố tụng; bảo đảm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong các vụ án; công tác theo dõi, thống kê số liệu về trợ giúp pháp lý được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; niêm yết công khai Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý và đặt hộp tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở theo đúng quy định… Kết quả, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020, Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn đã gửi thông tin đến cơ quan trợ giúp pháp lý tổng số 18 vụ việc.

Tuy nhiên, công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng vẫn còn một số hạn chế như: do điều kiện kinh tế trên địa bàn chủ yếu là nông nghiệp, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho người dân còn khó khăn; cơ quan chưa có cán bộ chuyên trách về hướng dẫn, giải thích pháp luật; nhận thức pháp luật, tâm lý của người được trợ giúp pháp lý ít nhiều còn e ngại…

Đoàn kiểm tra kiến nghị, các cơ quan tiến hành tố tụng thị xã Kinh Môn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, truyền thông đến người dân và trong nội bộ cơ quan, đơn vị các quy định về trợ giúp pháp lý; giải thích cụ thể về việc được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý; tạo điều kiện bố trí lịch làm việc giữa người thực hiện trợ giúp pháp lý với người được trợ giúp pháp lý trong quá trình tham gia tố tụng; nghiêm túc thực hiện việc lập biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý và lưu trong hồ sơ vụ án; tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng dân sự và hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn thị xã Kinh Môn trong thời gian tới./.

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 76
cdscv