Skip to main content

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo

(30/11/2019 14:17)

Ngày 20/11/2019, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm 01 chức danh Thẩm phán cao cấp và 08 chức danh Thẩm phán sơ cấp; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm lại đối với 02 Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương. Cụ thể như sau:

1. Quyết định số 2048/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm đối với ông Phạm Văn Tuyển, sinh năm 1972, hiện là Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, giữ chức danh Thẩm phán cao cấp, có thời hạn.

2. Quyết định số 2051/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm đối với các ông, bà hiện là Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, giữ chức danh Thẩm phán sơ cấp, có thời hạn, gồm:

- Bà Vũ Thị Hà, sinh năm 1986, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương;

- Bà Đoàn Thị Điệp, sinh năm 1984, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương;

- Bà Trịnh Thị Ngọc Mai, sinh năm 1983, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

- Ông Phạm Thành Hưng, sinh năm 1976, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;

- Bà Phạm Thị Thu, sinh năm 1983, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương;

- Bà Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1986, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương;

- Bà Đỗ Thị Hạnh, sinh năm 1984, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

- Ông Nguyễn Trọng Bách, sinh năm 1977, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

3. Quyết định số 1719/QĐ-TCCB của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm lại ông Phùng Thắng, sinh năm 1971, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nhiệm kỳ giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương của ông Phùng Thắng là 05 năm, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2019.

4. Quyết định số 1720/QĐ-TCCB của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1967, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương trân trọng thông báo!

PHÒNG TCCB,TT&TĐKT TAND TỈNH HẢI DƯƠNG


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 40
cdscv