Skip to main content

Bàn về một số vướng mắc qua công tác kiểm tra nghiệp vụ quý IV/2019

(29/11/2019 22:32)

Quý IV/2019, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã thực hiện kiểm tra 2.066 hồ sơ các loại vụ, việc, trong đó có 1.460 hồ sơ án có hiệu lực pháp luật; 557 hồ sơ thi hành án hình sự; 26 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và 23 hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự. Trong quá trình kiểm tra, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án nhận thấy các Tòa án nhân dân cấp huyện đã thực hiện tốt việc áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết các loại vụ việc; các bản án, quyết định được ban hành cơ bản đúng pháp luật về căn cứ, đường lối, thời hạn giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của đương sự, không bỏ lọt tội phạm hoặc xử oan người vô tội; các bản án, quyết định về hình sự có hiệu lực pháp luật đều được đưa ra thi hành kịp thời và đúng pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn có Tòa án nhân dân cấp huyện mắc phải sai sót về sử dụng mẫu bản án, quyết định; lỗi hành chính tư pháp, tố tụng như: Thiếu Quyết định phân công Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân tiến hành tố tụng vụ án; thiếu tài liệu thể hiện đã gửi, giao bản án, quyết định cho bị cáo, đương sự và các cơ quan có liên quan; chuyển hồ sơ kiểm tra chậm, các văn bản tố tụng thiếu chữ ký, dấu…

Những sai sót trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan là do lượng vụ việc phải giải quyết của mỗi đơn vị ngày càng tăng, tính chất, nội dung vụ việc ngày càng phức tạp mà biên chế cán bộ có hạn... Nguyên nhân chủ quan là do lãnh đạo một số đơn vị chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tinh thần trách nhiệm của một số Thẩm phán, Thư ký Tòa án chưa cao, chưa thực hiện tốt việc tự kiểm tra; kế hoạch làm việc thiếu khoa học; chưa cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn của ngành mới được ban hành; chưa triệt để áp dụng khoa học, công nghệ vào quá trình giải quyết vụ, việc…

image

Cán bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án tích cực kiểm tra hồ sơ

Để đảm bảo việc giải quyết các loại vụ án không chỉ đúng về mặt nội dung, đường lối mà còn hoàn thiện về thủ tục tố tụng và hành chính tư pháp, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án đề ra một số giải pháp sau:

- Đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương kịp thời điều chỉnh, bổ sung biên chế cho các đơn vị thiếu cán bộ nghiêm trọng;

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện cần sát sao hơn nữa đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ tại đơn vị mình trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Chủ động đôn đốc, kiểm tra việc hoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp đối với hồ sơ trước khi chuyển kiểm tra; Kịp thời động viên, biểu dương đối với cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm khắc phê bình đối với cán bộ có nhiều sai sót; Giao trách nhiệm cho 01 lãnh đạo phụ trách việc kiểm tra hồ sơ trước khi chuyển hồ sơ kiểm tra; Thực hiện chuyển hồ sơ kiểm tra định kỳ vào 03 ngày đầu tiên hàng tháng;

- Thẩm phán, Thư ký Tòa án cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Chủ động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, soát xét văn bản tố tụng, thủ tục hành chính đối với các hồ sơ vụ án; Áp dụng triệt để khoa học kỹ thuật, công nghệ để rút ngắn thời gian làm việc; Lập kế hoạch làm việc theo ngày, tuần; Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của ngành, đặc biệt là các biểu mẫu văn bản tố tụng ban hành kèm theo các Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017, Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017, Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017, Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 19/8/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao…

Trên đây là một số vướng mắc qua công tác kiểm tra nghiệp vụ và đề xuất khắc phục, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xin được trao đổi đến các đơn vị.

PHÒNG KTNV&THA TAND TỈNH HẢI DƯƠNG


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 24
cdscv